നന്ദി.. കലയും ജീവിതവും കൈകോര്‍ക്കുന്ന പരുതൂരിന്റെ മണ്ണില്‍ ഒരു കലോത്സവത്തിനുകൂടി തിരശ്ശീലവീണു. നാട്ടുകാരും ജനപ്രതിനിധികളും വ്യാപാരിസുഹൃത്തുക്കളും അദ്ധ്യാപകരും ഒത്തൊരുമിച്ച് കുട്ടികളുടെ കലാമേള ഉത്സവമാക്കി.. എല്ലാവര്‍ക്കും നന്ദി... അരങ്ങില്‍ വസന്തമൊരുക്കിയ കലാപ്രതിഭകള്‍ക്ക് അഭിവാദനങ്ങള്‍.. മത്സരങ്ങള്‍ക്കപ്പുറം ജീവിതത്തിലാകെ തെളിച്ചം പകരട്ടെ, ഈ ഉത്സവം.. ആശംസകളോടെ, പ്രോഗ്രാംകമ്മിറ്റി

Friday, 22 November 2013

UPകലോത്സവം ആദ്യ മൂന്ന് സ്ഥാനങ്ങള്‍

  UPകലോത്സവം
ആദ്യ മൂന്ന് സ്ഥാനങ്ങള്‍
 
Kerala School Kalolsavam
School Point ( Festival : UP General)
Sl.No.   School Point
1    20654   G. U. P. S. Naripparamba 76
2    20660   A. U. P. S. Karambathur 74
3    20053   St. Pauls. H. S. Pattambi 73

No comments:

Post a Comment