നന്ദി.. കലയും ജീവിതവും കൈകോര്‍ക്കുന്ന പരുതൂരിന്റെ മണ്ണില്‍ ഒരു കലോത്സവത്തിനുകൂടി തിരശ്ശീലവീണു. നാട്ടുകാരും ജനപ്രതിനിധികളും വ്യാപാരിസുഹൃത്തുക്കളും അദ്ധ്യാപകരും ഒത്തൊരുമിച്ച് കുട്ടികളുടെ കലാമേള ഉത്സവമാക്കി.. എല്ലാവര്‍ക്കും നന്ദി... അരങ്ങില്‍ വസന്തമൊരുക്കിയ കലാപ്രതിഭകള്‍ക്ക് അഭിവാദനങ്ങള്‍.. മത്സരങ്ങള്‍ക്കപ്പുറം ജീവിതത്തിലാകെ തെളിച്ചം പകരട്ടെ, ഈ ഉത്സവം.. ആശംസകളോടെ, പ്രോഗ്രാംകമ്മിറ്റി

Friday, 22 November 2013

LP കലോത്സവം
ആദ്യ മൂന്ന് സ്ഥാനങ്ങള്‍
 
 
 

Kerala School Kalolsavam
School Point ( Festival : LP General)
Sl.No.   School Point
1    20645   A. M. L. P. S. Pulassery 49
2    20649   A. M. L. P. S. Kulamukku 48
3    20054   C. G. M. E. M. H. S. Ongallur 48
4    20653   G. U. P. S. Kodumunda 44

No comments:

Post a Comment