നന്ദി.. കലയും ജീവിതവും കൈകോര്‍ക്കുന്ന പരുതൂരിന്റെ മണ്ണില്‍ ഒരു കലോത്സവത്തിനുകൂടി തിരശ്ശീലവീണു. നാട്ടുകാരും ജനപ്രതിനിധികളും വ്യാപാരിസുഹൃത്തുക്കളും അദ്ധ്യാപകരും ഒത്തൊരുമിച്ച് കുട്ടികളുടെ കലാമേള ഉത്സവമാക്കി.. എല്ലാവര്‍ക്കും നന്ദി... അരങ്ങില്‍ വസന്തമൊരുക്കിയ കലാപ്രതിഭകള്‍ക്ക് അഭിവാദനങ്ങള്‍.. മത്സരങ്ങള്‍ക്കപ്പുറം ജീവിതത്തിലാകെ തെളിച്ചം പകരട്ടെ, ഈ ഉത്സവം.. ആശംസകളോടെ, പ്രോഗ്രാംകമ്മിറ്റി

യു പി ജനറല്‍


UP GENERAL ALL ITEM WISE REPORTS

UP GENERAL ALL SCHOOL WISE POINTS 


Result:UP General
  309 - Aksharaslogam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1899 4  JAYAGEETHA. S. 7  C. G. M. E. M. H. S. Ongallur
1043 2  ABHIRAM.P.P 7  A. U. P. S. Karambathur
3783 1  ISWAR KRISHNA N A 6  A. U. P. S. Rayiranellur
1519 3  KEERTHANA KC 6  A. U. P. S. Mannengode
  312 - Mappilappatu
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1897 16  MUHAMMED SWAFWAN. M A 7  St. Pauls. H. S. Pattambi
2647 1  NEERAJA P T 5  C. E. U. P. S. Paruthur
3078 9  UNAIS.K.P 7  G. U. P. S. Pattambi
3319 4  MUHAMMEDLABEEB.CP 6  G. U. P. S. Naripparamba
2597 14  NAJMAL RASHAD.T 5  A. M. U. P. S. Karakkad
  314 - Chithra Rachana - Pencil
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3322 15  MUHAMMED NADEER.VP 7  G. U. P. S. Naripparamba
1874 5  ASWATHI. P V 7  St. Pauls. H. S. Pattambi
1819 4  AJMAL. A.P 6  G. H. S. S. Pattambi
1226 18  MUFEEDA.PP 7  Darul Athfal U. P. S. Koppam
  315 - Chithra Rachana - Jalachayam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1881 5  ARDRA. N 7  St. Pauls. H. S. Pattambi
2825 11  NANDANA.P 6  B. V. U. P. S. Chundampetta
3323 14  ABHAYKRISHNA.P 7  G. U. P. S. Naripparamba
1077 16  GAYATHRI.S 7  A. U. P. S. Karambathur
  316 - Bharathanatyam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3324 3  SNEHA.C 7  G. U. P. S. Naripparamba
1512 1  ANAKHA VT 6  A. U. P. S. Mannengode
3250 5  SWATHI PULLANIKKAT 5  G. M. U. P. S. Vilayur
  317 - Mohiniyattam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2672 3  THEERTHA A P 6  C. E. U. P. S. Paruthur
3324 4  SNEHA.C 7  G. U. P. S. Naripparamba
1889 1  ATHULLYA SANKAR 7  St. Pauls. H. S. Pattambi
  318 - Kuchuppudi
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3324 1  SNEHA.C 7  G. U. P. S. Naripparamba
1889 5  ATHULLYA SANKAR 7  St. Pauls. H. S. Pattambi
2676 2  VISMAYA K P 7  C. E. U. P. S. Paruthur
  320 - Kathaprasangam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2772 3  SANDRA PULANIKKAT 7  G. M. U. P. S. Vilayur
3891 6  ARJUN.P.M 7  G. J. H. S. S. Naduvattam
2238 4  ATHIRA RAJESH 6  G. U. P. S. Kizhayur
  321 - Ottanthullal
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3893 2  ARUNIMA.K 7  G. J. H. S. S. Naduvattam
3326 1  PARVATHI.S 5  G. U. P. S. Naripparamba
  322 - Katharachana - Malayalam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1101 101  AJAYGHOSH.M 7  A. U. P. S. Karambathur
2977 111  NIDHISHA K 7  G. U. P. S. Chundampatta
1494 102  MEGHA.K.P 7  B. V. U. P. S. Chundampetta
  327 - Oppana
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1857 5  GEETHU. G 6  St. Pauls. H. S. Pattambi
3206 4  SUHAIMA FEMIN P 7  G. M. U. P. S. Vilayur
3717 1  SHAMLA SHIFANA K K 6  A. U. P. S. Rayiranellur
1388 2  SHABINA ABBAS P 7  C. U. P. S. Chembra
  331 - Urdu kavitha Rachana
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1110 50  FARSANAJASMIN.M.V 7  A. U. P. S. Karambathur
1989 51  RISWANATHUL ASNA K 7  A. U. P. S. Muthuthala
  332 - Urdu Quiz
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1113 1  RISHAPARVEEN.T.A 7  A. U. P. S. Karambathur
1986 3  SHAHLA M K 6  A. U. P. S. Muthuthala
1792 2  MUHAMMED JASIR P 6  A. U. P. S. Mannengode

No comments:

Post a Comment