നന്ദി.. കലയും ജീവിതവും കൈകോര്‍ക്കുന്ന പരുതൂരിന്റെ മണ്ണില്‍ ഒരു കലോത്സവത്തിനുകൂടി തിരശ്ശീലവീണു. നാട്ടുകാരും ജനപ്രതിനിധികളും വ്യാപാരിസുഹൃത്തുക്കളും അദ്ധ്യാപകരും ഒത്തൊരുമിച്ച് കുട്ടികളുടെ കലാമേള ഉത്സവമാക്കി.. എല്ലാവര്‍ക്കും നന്ദി... അരങ്ങില്‍ വസന്തമൊരുക്കിയ കലാപ്രതിഭകള്‍ക്ക് അഭിവാദനങ്ങള്‍.. മത്സരങ്ങള്‍ക്കപ്പുറം ജീവിതത്തിലാകെ തെളിച്ചം പകരട്ടെ, ഈ ഉത്സവം.. ആശംസകളോടെ, പ്രോഗ്രാംകമ്മിറ്റി

എല്‍ പി അറബിക്


LP ARABIC ALL ITEM WISE REPORTS

LP ARABIC ALL SCHOOL WISE POINTS 


Result:LP Arabic
  201 - Kaiyyezhuthu
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1465 55  NASEEBA K P 4  B. S. A. L. P. S. Karinganad
2549 23  RINSHANA SHERIN P 4  A. M. L. P. S. Chembra
2838 50  AFTHAB ALAIMOON GOUDA 4  K. M. L. P. S. Karinganad
  202 - Pada Nirmanam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1672 10  MUHAMMED JIYAS M 1  A. M. L. P. S. Nattiyamangalam
2195 17  FATHIMANASLA.K 1  G. U. P. S. Kizhayur
1823 13  MUFEEDA SHIRIN.KT 1  A. M. L. P. S. Kaipuram
  203 - Quran Parayanam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4075 2  BASILATHASNI T. 4  S. V. A. L. P. S. Chembalangad
3570 35  UMARUL RAIHAN. PT 4  A. M. L. P. S. Kulamukku
1674 13  FATHIMA SHIFNA K 4  A. M. L. P. S. Nattiyamangalam
1718 14  MUHAMMED SHAMNAS MK 4  A. L. P. S. Ammannur
  204 - Padyamchollal
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3544 2  NAINA FEBIN K 4  A. M. L. P. S. Kulamukku
1787 19  JUSAILA HUDA KP 4  A. M. L. P. S. Kaipuram
2321 20  FATHIMA RUSHDA.A.K 4  A. L. P. S. Nedungottur
1352 15  SHADA M 4  C. U. P. S. Chembra
  205 - Kadha Parayal
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1446 10  SALIHA NESRIN K.V 3  A. M. L. P. S. Sankaramangalam
1598 9  ANEESA MC 3  A. L. P. S. Melmuri
2159 15  FATHIMA SALEEKHA T 4  V. V. A. U. P. School
Karakkuthangadi Muthuthala
3544 20  NAINA FEBIN K 4  A. M. L. P. S. Kulamukku
  206 - Quiz
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3546 44  SAHIYYA. CT 4  A. M. L. P. S. Kulamukku
2670 29  MUHAMMAD SUFAID P 4  A. M. L. P. S. Naduvattam
2983 33  MUHAMMED SAHEEL M 4  A. L. P. S. Thekkummala
1552 14  HISANA SHIRIN M T 4  V. V. A. L. P. S. Cherukode
  207 - Arabi Ganam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1787 29  JUSAILA HUDA KP 4  A. M. L. P. S. Kaipuram
3942 17  ANEENA. O T 4  A. L. P. S. VILAYUR
3523 11  SHAHABIYASHERIN 4  A. L. P. S. Maruthur
2861 21  FEBINA K P 4  K. M. L. P. S. Karinganad
3572 37  MUHAMMED ANSHID. MK 3  A. M. L. P. S. Kulamukku

No comments:

Post a Comment