നന്ദി.. കലയും ജീവിതവും കൈകോര്‍ക്കുന്ന പരുതൂരിന്റെ മണ്ണില്‍ ഒരു കലോത്സവത്തിനുകൂടി തിരശ്ശീലവീണു. നാട്ടുകാരും ജനപ്രതിനിധികളും വ്യാപാരിസുഹൃത്തുക്കളും അദ്ധ്യാപകരും ഒത്തൊരുമിച്ച് കുട്ടികളുടെ കലാമേള ഉത്സവമാക്കി.. എല്ലാവര്‍ക്കും നന്ദി... അരങ്ങില്‍ വസന്തമൊരുക്കിയ കലാപ്രതിഭകള്‍ക്ക് അഭിവാദനങ്ങള്‍.. മത്സരങ്ങള്‍ക്കപ്പുറം ജീവിതത്തിലാകെ തെളിച്ചം പകരട്ടെ, ഈ ഉത്സവം.. ആശംസകളോടെ, പ്രോഗ്രാംകമ്മിറ്റി

ഹയര്‍സെക്കണ്ടറി ജനറല്‍

HSS ALL ITEM WISE REPORTS
HSS GENERAL ALL SCHOOL WISE POINTS 
 Result:HSS General
  901 - Chithra Rachana - Pencil
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1616 3  JYOTHISH NANDANAN T 11  G. J. H. S. S. Naduvattam
2227 4  SREELAKSHMY C 12  P. T. M. Y. H. S. S. Edappalam
4156 6  ANJISHA.V.T 11  Parudur. H.S.S. Pallipuram
  902 - Chithra Rachana - Water Colour
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2831 2  DILJITH. P.M 12  G. H. S. Kodumunda
3903 1  RAKESH K 12  G. H. S. S. Chundampetta
  903 - Chithra Rachana - Oil Colour
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4194 2  DEEPU KRISHNAN. M 11  C. G. M. E. M. H. S. Ongallur
1097 1  ABHIJITH M 12  G. O. H. S. S. Pattambi
  904 - Cartoon
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1592 2  SRAVAN T P 11  G. H. S. S. Pattambi
4157 1  RALIYA FABI.P.K 12  Parudur. H.S.S. Pallipuram
  905 - Collage
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1622 1  HASNA MUSTHARI A K 12  G. J. H. S. S. Naduvattam
2318 2  JAMSHEED 12  P. T. M. Y. H. S. S. Edappalam
  910 - Mappilappattu (Boys)
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2324 4  ABDUL BASITH T 12  P. T. M. Y. H. S. S. Edappalam
4196 1  MUHAMMED ASHIK. K 12  C. G. M. E. M. H. S. Ongallur
1623 2  ABDUL SATHAR A K 12  G. J. H. S. S. Naduvattam
  911 - Mappilappattu (Girls)
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4152 2  THAHSEENA SHERIN.K.T 11  Parudur. H.S.S. Pallipuram
1118 3  FATHIMA SHERIN. C .T 12  G. O. H. S. S. Pattambi
2796 1  REJNA. PP 11  G. H. S. Kodumunda
  922 - Chenda / Thayambaka
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1662 1  ABHIJITH K 12  G. J. H. S. S. Naduvattam
1131 2  VISHNU SOMAN .K.P 12  G. O. H. S. S. Pattambi
  933 - Bharathanatyam (Girls)
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2404 3  AMRUTHA M 12  P. T. M. Y. H. S. S. Edappalam
1629 2  MALAVIKA P 11  G. H. S. S. Pattambi
4199 1  RENJUSHA. P.R 11  C. G. M. E. M. H. S. Ongallur
  935 - Kuchuppudi (Girls)
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1135 1  ANAGHA ARJUN .N 12  G. O. H. S. S. Pattambi
  938 - Mohiniyattam (Girls)
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2420 2  DEEPTHI V 12  P. T. M. Y. H. S. S. Edappalam
1807 1  SANTHWANA S UNNI 11  G. J. H. S. S. Naduvattam
4122 4  SUCHITHRA RAJAGOPAL.T 11  Parudur. H.S.S. Pallipuram
  943 - Prasangam - Sanskrit
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1633 1  KEERTHI A M 11  G. H. S. S. Pattambi
  944 - Upanyasam - Malayalam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3055 181  AKHILA UNNI K 11  P. T. M. Y. H. S. S. Edappalam
3920 182  SHAMEEMA PT 11  G. H. S. S. Chundampetta
4208 183  RAHUL. K 11  C. G. M. E. M. H. S. Ongallur
  946 - Upanyasam - Arabic
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1817 104  SUNAIBILA A K 12  G. J. H. S. S. Naduvattam
3917 107  SUADA M 11  G. H. S. S. Chundampetta
1164 103  NAJMA.K.A 11  G. O. H. S. S. Pattambi
  947 - Upanyasam - Sanskrit
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1795 1  NARAYANANAN N M 11  G. J. H. S. S. Naduvattam
4160 2  ANANTH.B 12  Parudur. H.S.S. Pallipuram
  949 - Upanyasam - Urdu
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4150 41  FEBNA.E.T 12  Parudur. H.S.S. Pallipuram
1822 40  NASEEBA T 11  G. J. H. S. S. Naduvattam
  950 - Katharachana - Malayalam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1161 171  HRIDYA.P.S 12  G. O. H. S. S. Pattambi
2829 172  SREEJA. P 11  G. H. S. Kodumunda
  953 - Katharachana - Arabic
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3917 110  SUADA M 11  G. H. S. S. Chundampetta
2805 109  LADHEEDHA SHERIN. K 12  G. H. S. Kodumunda
1642 108  KADEEJATH SAIFAN V P 11  G. H. S. S. Pattambi
  959 - Kavitharachana - Arabic
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1817 100  SUNAIBILA A K 12  G. J. H. S. S. Naduvattam
3910 102  SHAHIDA P 12  G. H. S. S. Chundampetta
  960 - Kavitharachana - Sanskrit
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1152 11  SYAMAPRASAD.M 12  G. O. H. S. S. Pattambi
4160 12  ANANTH.B 12  Parudur. H.S.S. Pallipuram
  970 - Aksharaslokam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3061 3  ANAGHA KRISHNAN V 11  P. T. M. Y. H. S. S. Edappalam
3923 1  SURABHI P 11  G. H. S. S. Chundampetta
1667 2  JISHNU K 12  G. H. S. S. Pattambi
  971 - Kavyakeli
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2339 1  SWATHY AM 12  P. T. M. Y. H. S. S. Edappalam
  980 - Oppana (Girls)
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4108 2  AISWARYA.K 11  Parudur. H.S.S. Pallipuram
3133 1  REVATHY KS 11  P. T. M. Y. H. S. S. Edappalam
1118 3  FATHIMA SHERIN. C .T 12  G. O. H. S. S. Pattambi
  981 - Vattappattu (Boys)
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3165 2  ABDULLA SHAHABAS 12  P. T. M. Y. H. S. S. Edappalam
1628 1  MUHAMMED SUHAIL P 12  G. J. H. S. S. Naduvattam
  987 - Chendamelam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1131 1  VISHNU SOMAN .K.P 12  G. O. H. S. S. Pattambi
  989 - Koodiyattam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1790 1  SRUTHI MOHAN P K 11  G. J. H. S. S. Naduvattam
  992 - Arabanamuttu (Boys)
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1604 2  MUHAMMED IRFAN.M 12  G. O. H. S. S. Pattambi
3248 1  MUHAMMED RAHEES P 12  P. T. M. Y. H. S. S. Edappalam
  993 - Kolkali (Boys)
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2318 1  JAMSHEED 12  P. T. M. Y. H. S. S. Edappalam
2737 2  ABHILASH K A 12  G. J. H. S. S. Naduvattam
  994 - Dafmuttu (Boys)
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1826 1  MOHAMMED AMJAD KHAN P 12  G. J. H. S. S. Naduvattam
4196 2  MUHAMMED ASHIK. K 12  C. G. M. E. M. H. S. Ongallur
1864 3  RAKHEEB P 12  G. H. S. S. Pattambi
  995 - Poorakkali (Boys)
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1243 1  VISHNU. V.P 12  G. O. H. S. S. Pattambi
  996 - Bandmelam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2000 1  AKHILA C 12  G. H. S. S. Pattambi
  998 - Keralanadanam (Girls)
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2389 1  SALINI P MENON 12  P. T. M. Y. H. S. S. Edappalam
1807 2  SANTHWANA S UNNI 11  G. J. H. S. S. Naduvattam
  1001 - Prasangam Arabic
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2488 101  SHAKIBA P 11  P. T. M. Y. H. S. S. Edappalam
4115 102  RASHEEBA M 12  G. H. S. S. Chundampetta
4161 103  SAKIR.K.K 12  Parudur. H.S.S. Pallipuram

No comments:

Post a Comment