നന്ദി.. കലയും ജീവിതവും കൈകോര്‍ക്കുന്ന പരുതൂരിന്റെ മണ്ണില്‍ ഒരു കലോത്സവത്തിനുകൂടി തിരശ്ശീലവീണു. നാട്ടുകാരും ജനപ്രതിനിധികളും വ്യാപാരിസുഹൃത്തുക്കളും അദ്ധ്യാപകരും ഒത്തൊരുമിച്ച് കുട്ടികളുടെ കലാമേള ഉത്സവമാക്കി.. എല്ലാവര്‍ക്കും നന്ദി... അരങ്ങില്‍ വസന്തമൊരുക്കിയ കലാപ്രതിഭകള്‍ക്ക് അഭിവാദനങ്ങള്‍.. മത്സരങ്ങള്‍ക്കപ്പുറം ജീവിതത്തിലാകെ തെളിച്ചം പകരട്ടെ, ഈ ഉത്സവം.. ആശംസകളോടെ, പ്രോഗ്രാംകമ്മിറ്റി

എല്‍ പി ജനറല്‍


LP GENERAL ALL ITEM WISE REPORTS

LP GENERAL ALL SCHOOL WISE POINTS 


Result:LP General
  101 - Prasangam - Malayalam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3908 12  ANAMIKA V 4  L. V. A. L. P. S. Amayur
1350 15  VISHNU .N.K 4  C. U. P. S. Chembra
2159 22  FATHIMA SALEEKHA T 4  V. V. A. U. P. School
Karakkuthangadi Muthuthala
1314 14  MEGHA SUNIL S 4  A. L. P. S. Karinganad
1764 37  SREECHITHRA. T.P 4  C. G. M. E. M. H. S. Ongallur
  102 - Padyamchollal - Malayalam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1764 54  SREECHITHRA. T.P 4  C. G. M. E. M. H. S. Ongallur
3544 3  NAINA FEBIN K 4  A. M. L. P. S. Kulamukku
1572 27  ANASWARA T 4  A. U. P. S. Mannengode
2994 6  NIRANJANA.P.S 4  G. U. P. S. Pattambi
1350 42  VISHNU .N.K 4  C. U. P. S. Chembra
  104 - Chitrarachana - Pencil
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3913 32  SABA K SHEREEF 4  L. V. A. L. P. S. Amayur
2911 22  GANGASURESH.T.P. 4  A. M. L. P. S. Pulassery
2775 20  DARSANA K 4  A. L. P. S. Kozhikkottiri
3260 25  MUFEEDA PP 3  G. M. U. P. S. Vilayur
3361 27  DARSAN P K 4  G. M. L. P. S. Kandenkavu
2995 24  AMAL.V.P 4  G. U. P. S. Pattambi
  105 - Chitrarachana - Jalachayam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3361 13  DARSAN P K 4  G. M. L. P. S. Kandenkavu
3303 12  GOPIKA.TG 4  G. U. P. S. Naripparamba
1710 6  AMAL PR 3  A. L. P. S. Ammannur
  106 - Lalithaganam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3547 3  ADITHYA. S 3  A. M. L. P. S. Kulamukku
1766 28  HARSHITHA. P 3  C. G. M. E. M. H. S. Ongallur
1013 7  PRABHUL.U 4  G. U. P. S. Kodumunda
3305 14  ANJALI.PV 4  G. U. P. S. Naripparamba
  110 - Nadodi Nrutham
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3544 13  NAINA FEBIN K 4  A. M. L. P. S. Kulamukku
3503 10  HRIDYA VINOD. MV 3  A. M. L. P. S. Karinganad South
1010 6  AISWARYA.M.RAJ 4  G. U. P. S. Kodumunda
  111 - Katha Kathanam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1031 26  DHYAN.K 1  A. U. P. S. Karambathur
2408 20  ABHIRAMI.C.P 2  A. L. P. S. Nedungottur
1707 25  ANAGHA.V.K 2  St. Pauls. H. S. Pattambi
  112 - Kadam Katha
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3933 43  sreelakshmi.v 2  G. L. P. S. Vallur
3267 32  NABLA VP 2  G. M. U. P. S. Vilayur
3730 40  NIRANJANARAJ.K.P 2  G. W. L. P. S. Pulassery
  113 - Bharathanatyam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2111 44  NIKHILA K P 4  A. U. P. S. Muthuthala
3503 45  HRIDYA VINOD. MV 3  A. M. L. P. S. Karinganad South
1772 43  RAVEENA. V.G 4  C. G. M. E. M. H. S. Ongallur

No comments:

Post a Comment