നന്ദി.. കലയും ജീവിതവും കൈകോര്‍ക്കുന്ന പരുതൂരിന്റെ മണ്ണില്‍ ഒരു കലോത്സവത്തിനുകൂടി തിരശ്ശീലവീണു. നാട്ടുകാരും ജനപ്രതിനിധികളും വ്യാപാരിസുഹൃത്തുക്കളും അദ്ധ്യാപകരും ഒത്തൊരുമിച്ച് കുട്ടികളുടെ കലാമേള ഉത്സവമാക്കി.. എല്ലാവര്‍ക്കും നന്ദി... അരങ്ങില്‍ വസന്തമൊരുക്കിയ കലാപ്രതിഭകള്‍ക്ക് അഭിവാദനങ്ങള്‍.. മത്സരങ്ങള്‍ക്കപ്പുറം ജീവിതത്തിലാകെ തെളിച്ചം പകരട്ടെ, ഈ ഉത്സവം.. ആശംസകളോടെ, പ്രോഗ്രാംകമ്മിറ്റി

ഹൈസ്കൂള്‍ ജനറല്‍


HS ALL ITEM WISE REPORTS

HS GENERAL ALL SCHOOL WISE POINTS 
 


Result:HS General
  601 - Chithra Rachana - Pencil
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1044 1  EVASHEBA 8  St. Pauls. H. S. Pattambi
3619 5  MOHAMMED ANAS. P 10  Parudur. H.S.S. Pallipuram
1058 4  ADARSH.C.RAJITH 9  GHS KODUMUNDA
  602 - Chithra Rachana - Water Colour
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1058 12  ADARSH.C.RAJITH 9  GHS KODUMUNDA
1045 13  YADUKRISHNAN 10  St. Pauls. H. S. Pattambi
4052 3  VISHNU N 10  G. H. S. S. Chundampetta
3619 7  MOHAMMED ANAS. P 10  Parudur. H.S.S. Pallipuram
  603 - Chithra Rachana - Oil Colour
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3514 5  UMMER FAROOQ. N 10  P. T. M. Y. H. S. S. Edappalam
1069 1  APARNA.I 10  G. V. H. S. S. Koppam
3624 2  AYSWARYA MENON.T 9  Parudur. H.S.S. Pallipuram
2798 6  GREESHMACHAND 10  G. H. S. Kodumunda
  604 - Cartoon
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3241 5  MUHAMMED ASIF SUHAIL .C.K 9  P. T. M. Y. H. S. S. Edappalam
4091 9  JYOTHISH KUMAR. K.T 10  Parudur. H.S.S. Pallipuram
4053 8  KAVYA K 9  G. H. S. S. Chundampetta
  611 - Mappilappattu (Boys)
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2087 5  ABDULLA MUHAMMED ALI 10  P. T. M. Y. H. S. S. Edappalam
3642 6  MUBASHIRALI.A 10  Parudur. H.S.S. Pallipuram
1074 8  MUHAMMED SABITH. T 10  St. Pauls. H. S. Pattambi
2712 9  MUHAMMED THAMEEM KK 10  GHS VILAYUR
1079 4  ABDUL HASEEB 9  G. V. H. S. S. Koppam
  612 - Mappilappattu (Girls)
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1048 7  FATHIMA SITHARA. T 9  St. Pauls. H. S. Pattambi
2903 5  FATHIMA NAJIYA 9  G. J. H. S. S. Naduvattam
1078 9  ASNA.A 10  G. V. H. S. S. Koppam
  618 - Chenda / Thayambaka
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1082 1  SUBIN GOPAL 9  G. V. H. S. S. Koppam
3014 2  ASWIN .S 9  P. T. M. Y. H. S. S. Edappalam
  625 - Ottanthullal (Boys)
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1051 1  ADARSH. K S 9  St. Pauls. H. S. Pattambi
3654 2  ADARSH MURALEEDHARAN 9  Parudur. H.S.S. Pallipuram
2909 3  KIRAN GOPI 8  G. J. H. S. S. Naduvattam
  630 - Bharathanatyam (Boys)
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3654 1  ADARSH MURALEEDHARAN 9  Parudur. H.S.S. Pallipuram
  631 - Bharathanatyam (Girls)
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1053 6  PREETHI. K P 8  St. Pauls. H. S. Pattambi
3663 3  SUNITHRA GOPAL.T 8  Parudur. H.S.S. Pallipuram
4363 5  VANDHANA . M .P 9  G. J. H. S. S. Naduvattam
1084 2  ANJALI.KR 9  G. V. H. S. S. Koppam
  633 - Kuchuppudi (Girls)
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1055 5  SHAHALA. P 10  St. Pauls. H. S. Pattambi
2110 7  SURABHI C 9  G. H. S. S. Pattambi
1086 6  NIKHITHA.CB 10  G. V. H. S. S. Koppam
2815 4  GAYATHRI DAS 10  G. H. S. Kodumunda
  634 - Mohiniyattam (Girls)
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1053 4  PREETHI. K P 8  St. Pauls. H. S. Pattambi
3663 2  SUNITHRA GOPAL.T 8  Parudur. H.S.S. Pallipuram
2419 1  GAYATHRI UNNI 8  P. T. M. Y. H. S. S. Edappalam
  640 - Katharachana - Malayalam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2921 205  FATHIMA FIDA 8  G. J. H. S. S. Naduvattam
4141 206  GREESHMA. M 10  P. T. M. Y. H. S. S. Edappalam
2144 202  SHERIN SHAHANAS M T 10  G. H. S. S. Pattambi
  643 - Upanyasam - Malayalam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3290 111  NEETHU .V 10  P. T. M. Y. H. S. S. Edappalam
4256 194  AKSHAY.A 10  G. J. H. S. S. Naduvattam
2150 192  GOKUL KRISHNA V K 9  G. H. S. S. Pattambi
  646 - Upanyasam - Urdu
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3669 53  MUHASINA.K.K 10  Parudur. H.S.S. Pallipuram
1877 52  MOHAMMED SIHABUDHEEN.PK 10  G. V. H. S. S. Koppam
  648 - Kavitharachana - Urdu
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1089 43  LADEEDA NASRIN.PT 8  G. V. H. S. S. Koppam
2325 44  MURSHIDA .P.K 9  P. T. M. Y. H. S. S. Edappalam
  657 - Kavyakeli
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2439 1  FIDA JALEEL .C 8  P. T. M. Y. H. S. S. Edappalam
  663 - Parichamuttu (Boys)
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1050 1  GOKUL KRISHNAN. P T 10  St. Pauls. H. S. Pattambi
  664 - Poorakkali (Boys)
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2465 1  DIPIN .P 9  P. T. M. Y. H. S. S. Edappalam
  665 - Kolkali (Boys)
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3875 2  SHAHAL HAMZA . P . K 9  Parudur. H.S.S. Pallipuram
1081 3  HARIKRISHNA. K 9  St. Pauls. H. S. Pattambi
3966 1  JIYAD.V.K 10  G. J. H. S. S. Naduvattam
  666 - Arabanamuttu (Boys)
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3680 1  ASHIQ.V.P 10  Parudur. H.S.S. Pallipuram
2246 2  MUHAMMED JAMSHEER .K.T 8  P. T. M. Y. H. S. S. Edappalam
2514 3  MUHAMMED NIYAS A 10  G. H. S. S. Pattambi
  667 - Dafmuttu (Boys)
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1074 1  MUHAMMED SABITH. T 10  St. Pauls. H. S. Pattambi
3642 3  MUBASHIRALI.A 10  Parudur. H.S.S. Pallipuram
2117 2  MUHAMMED FASIL .P.K 8  P. T. M. Y. H. S. S. Edappalam
  668 - Margamkali (Girls)
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1198 1  SANDRA.K.S 9  St. Pauls. H. S. Pattambi
  670 - Oppana (Girls)
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3637 3  ATHIRA.V 10  Parudur. H.S.S. Pallipuram
1048 7  FATHIMA SITHARA. T 9  St. Pauls. H. S. Pattambi
2191 5  THAHIRA. A.K 10  P. T. M. Y. H. S. S. Edappalam
3989 6  SHABNA SHERIN.V.T 10  G. J. H. S. S. Naduvattam
  671 - Vattappattu (Boys)
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2038 5  MOHAMMED ALI IRFAN. P 10  P. T. M. Y. H. S. S. Edappalam
3632 6  SREEJITH .T 9  Parudur. H.S.S. Pallipuram
2821 3  UMAR SAJID 10  G. H. S. Kodumunda
  675 - Chendamelam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1082 4  SUBIN GOPAL 9  G. V. H. S. S. Koppam
2465 1  DIPIN .P 9  P. T. M. Y. H. S. S. Edappalam
3828 3  SUDHEESH.P 10  Parudur. H.S.S. Pallipuram
  679 - Bandmelam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1198 1  SANDRA.K.S 9  St. Pauls. H. S. Pattambi
  681 - Yakshaganam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3011 1  AISWARYA .K 10  P. T. M. Y. H. S. S. Edappalam
  682 - Kerala Nadanam (Girls)
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3620 1  SMRITHI K KRISHNAN 9  C. G. M. E. M. H. S. Ongallur
  684 - Nangiar Koothu
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2419 1  GAYATHRI UNNI 8  P. T. M. Y. H. S. S. Edappalam

3 comments:

 1. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 2. Dear All/ the concerned....
  There is no information about the final result of some items on this page, but is on PDF version.
  HS general Item no. 607.Kathakali samgeetham Boys...
  The while announcing the result of this item by judges at the venue both the participants awarded A grade and Jayahari.S selected for higher competition at Dist level. But on the pdf version the name and chest number/register number of the candidate on place 1st is Bhaskaran Namboothiri. E M. According to the audience who were present at the time of announcement and as per records of judgment the boy who selected for higher grade competition is Jayahari.S. If this is a clerical error must be corrected before the results forwarding to the higher authorities. And must publish the corrected results at the earliest. I am the parent of this boy Jayahari and I am sure that there will be no malpractice or manipulation will take place in such a high esteemed event for the pupils by the pupils off the pupils.
  Regards,
  Kavalam Sasikumar, Deputy Editor, Janmabhumi Daily, Kochi. Phone 9446530279

  ReplyDelete
 3. Dear All
  Great, Just now the convener of Pattambi sub dist youth fest Sri, Shaji master informed via telephone to the school authorities of CGM English Medium Higher Secondary School where my son studying that it was only a clerical mistake and it will be corrected on records at the earliest. When the issue came into notice the school authorities, teachers and all well wishers tried to correct the faults if any. By 3.30 the information reached officially. Thanks for all.
  It was not only for the issue of an individual..But we must be vigilant to keep our young student's morale on high grade. If such a thing happened due to clerical error and become on record the winner and the runner up may not only get frustrated by ofcource will be polluted morally and culturally. ... Thanks once again for he timely intervention by all...
  Kavalam Sasikumar

  ReplyDelete